2015/2/3
تعداد نظرات:0
16:03
شماره مطلب:201523180
-A A +A

فدائيان اسلام پيشتازان نبرد مسلحانه

آشنايى من با فدائيان اسلام و شهيد نواب صفوى از راه مطالعه روزنامه‌هاى هوادار، مانند: «اصناف» و «نبرد ملت» و سپس روزنامه رسمى آنان: «منشور برادرى» آغاز گرديد و با ارسال يك نسخه از كتاب «اعلاميه فدائيان اسلام يا كتاب راهنماى حقايق» از طرف شهيد نواب صفوى توسط مرحوم حجة‌الاسلام والمسلمين آقا سيد هاشم حسينى (نفر سوم فدائيان اسلام) همراه نامه‌اى(2 )، تكميل گرديد...
من آن وقت‌ها 15-14 سال داشتم و در تبريز بودم. بعد كه به قم آمدم، با «برادران» از نزديك آشنايى بيشترى يافتم و نوعى همكارى و همفكرى آغاز شد تا اينكه مسئله «پيمان بغداد» و الحاق ايران به اين پيمان نظامى امپرياليستى پيش آمد و قرار بر اين شد كه عامل اين خيانت، يعنى: «حسين علاء» ـ نخست وزير و قره نوكر شاه ـ اعدام شود، و اجراى حكم اعدام را «مظفر ذوالقدر» به عهده گرفت، ولى در اقدام خود موفق نگرديد.
«علاء» بلافاصله، براى اثبات نوكرى هرچه بيشتر خود و اربابش شاه به امپرياليسم غرب، با سر باندپيچى شده! عازم بغداد گرديد، ولى برادر شهيد عبدالحسين واحدى هم، همراه برادرى ديگر، از راه قم - اهواز، عازم بغداد شد تا «حكم» صادره را در بغداد به مرحله اجرا درآورد.
...شهيد واحدى شب قبل از حركت به اهواز، در قم و در «مدرسه حجتيه»، در اتاقى كنار اتاق من بيتوته كرد و صبح زود براى زيارت به حرم رفت و بعد راهى اهواز گرديد. امّا گويا به هنگام ورود به اهواز شناسائى و دستگير شد و به تهران انتقال يافت و در تهران، در دفتر ژنرال تيمور بختيار ـ جنايتكار عامل امپرياليسم ـ و به دست خود او، به شهادت رسيد.
پس از آن شهيد نواب صفوى و شهيد محمد واحدى كه در منزل آيت‌الله طالقانى به سر مى‌بردند، بنا بر آنچه كه مرحوم آيت الله طالقانى به اينجانب نقل كرد: «صبح زود از منزل خارج شدند و رفتند. و يك ساعت بعد، مأمورين به منزل مرحوم طالقانى ريختند تا برادران را دستگير كنند، ولى كسى را نيافتند!»
سرانجام، شهيد نواب صفوى و يارانش در منزل «حميد ذوالقدر» دستگير شدند و پس از محاكمه نظامى ـ سفارشى!، در صبحگاه 27 ديماه 1334 به دست دژخيمان شاه جلاد، تيرباران شدند...
***
... شهيد نواب صفوى و ياران وفادار او - فدائيان اسلام – پيش ‌قراولان تأسيس و برقرارى حكومت اسلامى، پس از شهريور 1320 بودند. در اين راه، آنها نه تنها از لحاظ تئورى با رژيم سلطنتى - استبدادى پهلوى مخالف بودند، بلكه از لحاظ عملى نيز به جاى از دست دادنِ وقت، يا هدر دادن حتى يك گلوله، و كشتـن يك پاسبان و يا ژاندرام - كه خود آنها نوعاً انسان‌هايى به استضعاف كشيده شده و برده نظام طاغوتى حاكم بودند - به اعدام انقلابى كسانى مى‌پرداختند كه وجود يا بقاى آنها ضمن تحكيم پايه‌هاى رژيم غاصب، بر بنياد حاكميت و استقلال ملى - اسلامى ما لطمه مى‌زد و در برابر پى‌ريزى بنياد حكومت «الله» سدّى به حساب مى‌آمد.
موضع مشخص و قاطع فدائيان اسلام و رهبر عزيزشان شهيد نواب صفوى در برابر رضاخان و پسرش و ديگر دشمنان ميهن ما و اقدامات بنيادى و ريشه‌اى آنان در مبارزه با طبقه حاكمه خائن، اصولاً مسئله‌اى نيست كه دوست يا دشمن بتوانند منكر آن بشوند.
مطالعه كتاب فدائيان اسلام كه يكبار در تاريخ آبانماه 1329 ش، تحت عنوان: «اعلاميه فدائيان اسلام، يا كتاب راهنماى حقايق»(3 ) و بار دوم در تاريخ خردادماه 1332 ش، از طرف خود آنان چاپ و منتشر گرديده، براى آگاهى از چگونگى آغاز حركت اسلامى ايران پس از شهريور 20، ضرورى است و مى‌تواند روشنگر اين حقيقت باشد كه: بدون ارزيابى نقش آنان در اين حركت، نمى‌توان جمع‌بندى صحيحى از تاريخ نهضت اسلامى معاصر و مستمر ملت مسلمان ما به دست آورد
اصولاً نكته مهمى كه در زندگى و كتاب شهيد نواب صفوىبه چشم مى‌خورد، همين مبارزه مستقيم و بدون ترس و واهمه با شاه و سلطنت استبدادى است. نقل جملاتى از چند بخش از اين كتاب، مى‌تواند روشنگر اين حقيقت باشد كه فرزندان مسلمان اين مرز و بوم، نه تنها رژيم منحوس سلطنتى پهلوى را هرگز به رسميت نشناختند، بلكه همواره بر ضد آن مبارزه كردند. دقت كنيد:
«... ايران به بركت! وجود حكومت خائن، سرزمين درّندگان است... فقرا بيمار و بى‌خانمان و گرسنه، همه بيكارند و از فقر و گرسنگى ناله مى‌كنند و گوش‌هاى كر اشراف و رجال و دزدان بى همه چيز مملكت، بدهكار نيست...»(5 )
:«... پرستيدن مخلوقى ضعيف به نام «شاه» كه قواى جسمى و روحى و فكرى او از بسيارى مردم ضعيف‌تر است، موهوم و از نادانى و احمقى است... مداحى نسبت به كسى كه نامش شاه يا وزير است بى‌جا و چاپلوسى مى‌باشد. اين سخنان در حق كسى به نام شاه يا رئيس جمهور يا وزير، سند نادانى است».(6 )
:«... اعلام ما به دشمنان اسلام و غاصبين حكومت اسلام; شاه، دولت و ساير كارگردانانى كه آنان را به خوبى مى‌شناسيم: اى خائنين! ايران مملكت اسلامى است و شما دزدان و غاصبينى هستيد كه حكومت اسلامى را غصب نموده‌ايد و هر روز آماده فرار هستيد...»..
بررسى تاريخ پيدايش «فدائيان اسلام» و شرح آثار مبارزات انقلابى آنان، و تحليل كامل محتواى كتاب كه مى‌تواند گروه پيشتاز نبرد خلق ما را به نسل جوان معرفى نمايد، نيازمند فرصت بيشتر و امكانات بهترى است كه متأسفانه ما هم‌اكنون و در شرايط بحرانى كشور، فاقد هر دو هستيم. به اميد آنكه روزى بتوانيم با نشر «اسناد نهضت فدائيان اسلام»، حق برادران شهيد خود را - كه تاكنون از طرف تمام گروه‌ها ناديده گرفته شده است - ادا كنيم...

افزودن نظر جدید

Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.